Anadolu Ateşi 15 Mayıs 2022’de Çukurova Üniversitesi amfitiyatroda