Çay var, bol bolda kaset – Elif Yaren İşlek

Bir de şunu demek isterim; eritin silahları, bisiklet yapalım.