Cezmi Yurtsever Çukurova’da yaşayanlar soy bilgilerini nerden öğrenebilir

ÇUKUROVA’DA YAŞAYANLAR SOY BİLGİLERİNİ NASIL ÖĞRENEBİLİR?

Bu sorunun cevabını bulmak için Osmanlı Arşivinde ve bu coğrafyada ( Çukurova) bir ömür boyu araştırmalar yaptım. Öncelikle kendi doğumu araştırdım. Sonra Kadirli’de yaşayanlar ve Adana vilayetinin geneli ..Osmanlı Arşivinden 1520’li yıllardan başlayarak 1920 yılına gelinceye kadar belge taramaları yaptım. Fransız işgalinin sürdüğü 1920 yılında Urfa’da bir araya gelen Türk,,Kürt, Arap 150 bin kişi adına hazırlanan Milli Mücadelede ortak çalışma bildiri belgesinden duygulandım. Sonucunda da bu coğrafyada yaşayanların kökenlerini aydınlatan Çukurova Türkmenleri kitabını yazdım. Bu konudaki bilgi ve belgeleri de Mehitli- Üçarmut’taki Kadirli Tarih Araştırma Merkezinden bilim dünyasına açtım. Bende bulunan bilgilerin mezara gitmemesi için.

https://www.hiperkitap.com/cukurova-turkmenleri