DAMAR ARIKOĞLU – Yaşar Yanardağ

Bugün size Adanamıza çok büyük hizmetleri olmuş bir hemşehrimizi tanıtmak istiyorum.

DAMAR ARIKOĞLU

1889 yılında Adananın Büyükdikili köyünde doğdu. Adananın köklü Türk ailelerinden Arıkzade Hacı Süleyman Ağa’ nın oğludur. Adananın 20 km batısındaki Büyükdikili köyünde ailesinin yaptırdığı Cami ve Medrese vardır. Damar Arıkoğlu’nun asıl Adı” ZAMİR ; di. Damar adı kendisine bizzat Atatürk tarafından verilmiştir. Zamir bey Atatürk’ün güvendiği ve sevdiği arkadaşlarından biriydi. 13 yaşında babasını kaybetti. 1908 Meşrutiyetini takiben genç yaşta İttihat ve Terakki cemiyetinin heyecanlı ve çoşkun bir üyesi olmuştur. Adanada Ermeni ayaklanması sırasında Ermeni mahallesinde olan evini akrabalarından birinin evine taşımış olaylar hızlanınca bütün ailesini bir okula taşımış bu okula zorda olan Adanalılarıda kabul ederek okulun güvenliğini sağlamıştır. Ermeni isyanından sonra Adanaya Vali olan Cemal bey’ in gözüne girmiş ve vilayet ziraat odası üyeliği, Maarif idare üyeliği görevlerine getirilmiştir. 1911 de Trablusgarp ve Balkan savaşı için Adanadan gönüllü toplama komitesi başkanlığı yapmıştır. 1 inci Dünya Savaşı sonrasıAdana Büyük bir yoksullukla karşı karşıya kaldı. Fırınların önlerindeki mahşeri kalabalık ekmeği vesikayla almak için birbirlerine giriyorlardı. Damar bey şehrin ihtiyaçlarının karşılanması ve halkın moralinin yüksek tutulması için maddi ve manevi sorumluluklar almıştır. 1918 de Fransızlar Adanayı işgal ettiğinde Fransızların komutanı bazı isimlerin Adanayı terk etmesini istemiş bu isimlerin başında Damar bey vardı. Aynı yıl Kuva- yi Milliye teşkilatına katıldı. 1919 yılında kurulan” Kilikya Müdafaa-i hukuk cemiyetinin yönetiminde bulundu ve bizzat cephede savaştı. 1 Temmuz 1920 de Türkiye Büyük Millet Meclisine Adana Milletvekilli olarak katıldı. Bu görevi sırasında Adana cephesine iytiyaç duyulan silah ve Mühimmatın teminini sağlamıştır. Niğde ve Bor’a sığınan Adanalı muhacir ler için yardım işinin sorumluluğunu almıştır. Fransız işgaline karşı yayın yapan Yeni Adana gazetesinin basımındaki araç ve gereçleri Ankarada n temin ederek Pozantıya göndermiştir. 1923 teki İzmir İktisat kongresine TBMM iktisat encümeni reisi olarak katıldı. 1920 den 1943 e kadar 7 dönem Adana ve Seyhan Milletvekilliği yapmıştır. Kırmızı yeşil istiklal madalyası ile onurlandırılan bir kaç kişiden biridir. Siyaseti bıraktıktan sonra 1963 ve 1967 yıllarında ABD ye gitmiş ve Adana için yeni neler yapılacağını araştırmıştır. İngilizce ve Almanca bilmekteydi.8 çocuk babasıdır. Adana tarihinde Adanaya her yönden hizmet etmiş kişiler arasında en önlerde olan bu değerli hemşehrimiz 8 Nisan 1969 da vefat etmiştir. Nurlar içinde yatsın Ruhu şad olsun.

Fotoğraf alıntıdır

22/11/2021 Yaşar Yanardağ