Dişçi Kamil Etem konağı /Nuri Erbaz

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2007 yılında kamulaştırılarak restorasyonu yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından da 2011 yılında Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak kullanılmaya başlandı.

Adana Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kütüphanelerin okuma kültürünün geliştirilmesinde, bilgi toplumuna ulaşmada, kültürü ve sanatı hayatın merkezine taşımada, kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması ve benimsetilmesi konusunda önemli bir işlevi yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu düşünceden hareketle okuyucu ile yazarı bir araya getirmek, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek kütüphaneleri birer eğitim, kültür ve sanat merkezi haline getirme güdüsüyle yeni oluşumlara yönelmiştir. 

      Bu oluşumlardan birisi de Adana’da, İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulan Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesi’dir. Kütüphanemiz Adana’nın Seyhan ilçesinde, 90 yıllık tarihi bir konakta hizmet vermektedir. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılarak restorasyonu yapılmış ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından da Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

      27 Mart 2011 tarihinde dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından hizmete açılan Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde, Adana ve bölgede doğmuş veya yaşamış yazarların fotoğrafları, Adana ve bölge yazarlarına ait yazma eserlerin tıpkıbasımları, Yaşar Kemal ve Muzaffer İzgü’ye ait daktilo, gözlük, saat gibi objelerle, Yılmaz Güney, Orhan Kemal gibi birçok sanatçıya ve yazara ait kitaplar ve ayrıca Karacaoğlan’la ilgili yazılmış kitaplar bulunmaktadır. Hattat Etem Çalışkan’ın yazdığı Karacaoğlan şiirlerinin yer aldığı tablolar da Edebiyat Müze Kütüphanesinde mevcuttur. 

      Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesi’nin dermesi 5.000 civarında materyalden oluşmaktadır. Ayrıca koleksiyona yeni kitaplar eklenerek, sürekli zenginleştirilmektedir. Kütüphanede 96 adet süreli yayın bulunmaktadır. Edebiyat Müze Kütüphanesi, tanımı gereği bir kentin genel yapısı itibarıyla, hatta bölgenin edebiyat hafızasını oluşturan, dermesi edebiyat olan, aynı zamanda yazarların kullandıkları objelerinin de sergilendiği kültürel bir mekan olup, bir kültür merkezi niteliğiyle de öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda Müze Kütüphanemiz birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. 

      Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesi Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü’nün babasını anlattığı “Oğul Gözüyle Orhan Kemal” söyleşisi, hattat Etem Çalışkan’ın “Karacaoğlan Yazı Etkinlikleri” kapsamında “Yazı Dersleri”, “Reach for the Arts Comenius” projesi kapsamında; Belçika, Portekiz, İngiltere, Fransa ve Slovenya’dan ülkemizi ziyarete gelen konuklara halk çalgılarımızla (ney, flüt ve saz) dinleti, Türkiye’nin tanıtım brifingi, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ’nin “Şehir ve Kültür” konulu konferansı gibi birçok etkinliğe de ev sahipliği yapmıştır. 

      Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesi, gerek düşünsel, gerek işlevsel, gerekse estetik açıdan beğeniyle gezilmekte ve kaynaklarından yararlanılmaktadır. Edebiyat Müze Kütüphaneleri aynı zamanda kültürümüzün dışa aktarımı açısından, kültür turizminin geliştirilmesi boyutuyla da önemli bir tanıtım misyonu da üstlenmektedir. Türkiye’nin sanat, kültür ve bilim kentlerinden birisi olan Adana’nın bereketli toprakları üzerinde böyle bir kültürel birikimin sunulacağı, gerek hizmet binasının tarihi dokusuyla, gerekse sanatçısıyla, yazarıyla, okuyucusuyla buluştuğu kültürel bir mekan olarak tasarlanan ve hayata geçirilen Edebiyat Müze Kütüphanesi, bu özelliğiyle kamuoyunda ilgi ve beğeniyle izlenmektedir.