Emre Toğrul Gece Kuşlarından Esintiler

Avram Noam Chomsky, Amerikalı dilbilimci, filozof, bilişsel bilimci,
Aynı zamanda tarihçi, sosyal eleştirmen ve politik aktivist.
Bütün canlı varlıkların iletişim için kullandıkları önemli unsur dil için,
Psiko-linguistik dil gelişim kuramını geliştirmesiyle ünlü bir bilim adamı.
Son bir aydır, endişe içinde her sabah beni arayan kızkardeşimin önerisiyle,
Daha derinlemesine ne demek istediğini anlamaya çalıştığım bir deha.
Chomsky’e göre çocuk doğuştan gelen bir yetenekle dili kullanmaktadır.
İnsanlar iç dil kapasitesi ile doğmakta ve çevrelerinde konuşulan dili,
Doğuştan getirilen dil yetisi ile keşfedip içselleştirmektedirler.
Çocuklarda gözlemlenen dil gelişimine bakıldığı zaman;
Yaşı gereği öğrenilmesi mümkün olmayan karmaşık süreçlerin kısa zamanda edinilmesi,
Ve bunların büyük bir benzerlik göstermesi, bu görüşü doğrular nitelikte.
Chomsky’nin kuramı dilin işlemlenmesini, davranışçılık ekolündeki basit açıklamalara göre,
Anlamak ve üretmek için yapılan zihinsel işlemler olarak tanımlamıştır.
‘Edinç’, dil edinen insanların zamanla geliştirdiği sınırlı dilsel ilkeler bütünü iken,
Sınırlı dilsel ilkeler ile tümcelerin üretilmesine sesletilmesine ise ‘’Edim’’ adı veriliyor
Yani taklit, koşullandırma ve pekiştirmeye dayalı dil öğrenme sürecinden çok,
Doğuştan var olan ve içten gelen edinç ve edimler bütünü dili oluşturur der Chomsky.
İki haftadır deprem felaketiyle iç içe giren siyasi gelişmeler nedeniyle yoğunlaşan oturumlarda,
Ekran başında, insanların konuşmalarını izlerken hayretle Chomsky’ye hak veriyorum.
İnsan dilbilimini, dilin gelişimi ve davranışsal kuram ile dil ilişkisini irdeledikçe,
Ekranda yalan söyleyenle gerçeği dile getireni, posttruht ile hakikati daha net görüyor.
Utanmadan, sıkılmadan, her gün insanlara benzer safsataları anlatıp duranların,
Yine Chomsky’nin üretici dönüşümsel dilbilgisini nasıl kullandıklarını,
Sözcük ve dizgelerin farklı yapı içinde kullanılarak, farklı cümlelerin biribiriyle etkileşmesi sonucu,
İma edilmek istenen yeni anlama nasıl ulaştıklarını hayretle izliyoruz.
Dil kötüye kullanıldığında hakikaten büyük bir zehir ve silah oluyor dostlar…
∞Ω∞∞Ω∞
Kızkardeşim Hande de bir aktivist olarak aynı bakış açısını farklı yorumluyor.
Yine Chomsky’den bir alıntı ile mevcut kandırılışımıza şu açılımı getiriyor;
İnsanları pasif ve itaatkar tutmanın akıllı yolu, kabul edilir bir fikir spektrumunu,
Kesin şekilde sınırlayarak, bu sınırlar içinde kendilerini özgür hissedecekleri şekilde,
Tartışmalarına, mücadele etmelerine hatta yarışmalarına izin vermektir.
Böylece sistemin varsayım ve kuramları sürekli pekiştirilirken,
Sınırlanmış spektrumların ötesi adeta bir cehennem, yaşanılmaz bir alem olarak gösterilir.
Yani insanın dil öğrenme yeteneğini ve konuşmasını doğuştan gelen bir yeteneğe,
İçsel bir üretime ve içselleştirmeğe bağlayan bir bilim adamı,
Bu konuşmayı kullanarak yaratılan düşüncenin yine bu silah yardımıyla sınırlandırılmasını,
İnsanın kendinde varolanla yarattığı en büyük kısır döngü olarak görüyor.
Dualite yani ikilem diyor Hande bizim dil ile yarattığımız en büyük sınır,
Ruminin dediği gibi ‘’ orada bir yer var iyi yada kötü, güzel yada çirkin diye ayrılmayan
İkileminde ötesinde bir yer, seni orada bekliyorum’’.
Konuşmayı öğrenirken etkilendiğimiz herşeyi dualite spektrumu içinde sınırlandıran,
Toplumları ve onu oluşturan bireyi sınırlı bilgi , kavram ve üretim sürecine çeken sistem,
Ve onun içinde kendiyle bile çelişip ikileşen dil kullanıcılarıyla,
Nasıl nihai özgürlüğe ve hakikate yolculuk yapacak, akıl almıyor dostlar.
Ülkemizin içinden geçtiği bu doğal yıkım ve insan eliyle yapım sürecinde,
Size anlatılan birçok şeyi bu pencereden irdeleyerek süzer ve algılarsanız,
İnsanların aslında gerçekten ne söylemek istediğini daha iyi anlarız dostlar.
Hepimizi çok üzen, yıkımlarla giden bu süreçte, yeniden toparlanmak için,
Chomsky’nin üretici dönüşümsel dil bilgisi dediği, doğuştan verilmiş yeteneği,
Kişinin ana dilinde konuştuğu esnada gösterdiği yeteneği
Kodlamak, tasarlamak ve anlamlandırmak maksadıyla kullandığı iletişim mucizesini,
Bir zehir, aldatma enstrümanı ve yalan için kullananlara itibar etmmemek gerek…