EX LİBRİS VE SANATIN AKTUEL TARİHİ – Haluk Uygur

Ekslibris, kitapseverlerin kitaplarının iç kapağına yapıştırdıkları üzerinde adlarının ve değişik konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu özgün grafik çalışmalardır. Kitabın kartviziti ya da tapusudur. El yazması kitaplar döneminden beri kullanılan ve etiket sanatı diye isimlendirebileceğimiz bu sanat alanı; kitap sahibini tanıtır ve kitabı ödünç alan kişiyi geri getirmesi konusunda uyarır. Ekslibris, yer aldığı kitabın değil kitap sahibinin bir göstergesidir; kitap ile kitap sahibi arasındaki bir bağdır.
Bugün saat 18.00 de imzalayacağım “Sanatın Aktuel Tarihi” isimli kitabın kapak içlerinde , Bayram Top dostumun benim için hazırladığı ex librisler olacak. Ama sizler aldığınız kitabı geri getirmeye mecbur değilsiniz. (Haluk Uygur)