Neoliberalizme karşı ‘yeni yerellik’: Sekiz Kentin Hikâyesi

Beyza Ertem

Akademisyen-yazarlar E. Fuat Keyman ve Berrin Koyuncu-Lorasdağı’nın birlikte kaleme aldığı Sekiz Kentin Hikâyesi, Metis Yayınları tarafından yayımlandı. Çalışma, neoliberal ekonominin yarattığı tahribat karşısında ‘yeni yerellik’ anlayışın konumlanışını tartışıyor.

E. Fuat Keyman ve Berrin Koyuncu-Lorasdağı’nın ortak çalışması olan Sekiz Kentin Hikâyesi, Metis Yayınları tarafından yayımlandı. İki akademisyen, Türkiye’nin neoliberalleşme sürecini, öne çıkan sekiz kent üzerinden ve özellikle son on yılına bakarak yorumluyor. Bu nitelikli çalışmanın odak noktasındaki unsurlar ise, “kent” kavramı ve “kentleşme” olgusu.

E. Fuat Keyman Sabancı Üniversitesinde rektör yardımcısı ve öğretim üyesi, Berrin Koyuncu-Lorasdağı ise Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Bu kitap, iki akademisyenin yine ortak çalışması olan ve 2010 yılında yayımlanmış “Kentler: Anadolu’nun Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği” adlı kitabın devamı niteliğinde. Yazarların da ön sözde belirttiği gibi, aradan geçen on yılda Türkiye’de farklı problemler ve gelişmeler yaşandı. Olumlu ve olumsuz yönde gerçekleşen hadiseler, birçok alanın yanında kentleşme serüvenini de etkiledi. Türkiye’nin yaklaşık %70’ten fazlası bu serüvene dahil oldu. Neoliberalleşmenin tüketimi odağına alan anlayışı; kentlerin yönetim biçimlerini, hatta insanların çevreye/doğal güzelliklere bakışını dahi değiştirdi. Aslında bugün “metalaşma” olarak değerlendirdiğimiz her şey, bu serüvenle birebir ilişkili diyebiliriz.

Yazının devamını okumak için tıklayın