Şiir Resimler Sergisi-Salime Kaman / 18-27 Ekim

Adana doğumlu olan sanatçı, Adana Kız Lisesi mezunudur. Kimya Mühendisidir. Türkiye Çimento Sanayii ve Özel çimento gruplarında yurt içinde ve yurt dışında farklı görevlerde çalışmıştır.

‘Sanat Kuramı ve Eleştirisi’ üzerine yüksek lisans yapan Salime Kaman ilk resim çalışmalarına 1996 yılında Polonya’nın Krakow kentinde başlamıştır. İlerleyen yıllarda Türkiye’ de çeşitli ressamlarla atölye çalışmalarında bulunan Salime Kaman, desen, suluboya, yağlıboya ve seramik çalışmaları yapmıştır. Prof.Dr. Halil Akdeniz ve Prof. Dr. Beril Anılanmert’in atölyesinde resim ve seramik eğitimi almıştır.

Resim, seramik çalışmalarıyla birlikte çeşitli dergilerde sanat yazıları ve eleştiri yazıları yazmaktadır. Salime Kaman, İstanbul Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği yönetim kurulu, Adana Ressamlar Derneği üyesidir.

Bu sergide yayınlanan tüm resimleri ‘üçüncü Dönemim’ dediği şiir resimleridir. Salime Kaman, şiir resimlerinde okuma ve anlamlandırmayı betisel renk anlatımıyla kolaylaştırmıştır. Resimlerinde, çağırımsal anlamların sadece yüzeysel yapıda olmadığını, esas anlamın derin yapıda gizli olduğunu belirtmek istemiştir.

Salime Kaman, barış uğruna mücadelenin, insanların geleceği ile ne kadar bağlı olduğunu, şairlerin ve yazarların şiirlerinde, romanlarında, hikayelerinde yazmaları nasıl bir görevse ressamlar içinde bir görev olduğunu ifade eder. Tüm dünyada bilim adamları, teknisyenler, her günkü yaratıcı faaliyetleri ile harbe karşı barış cephesinde yer almaları gerektiğine inanır. Bir sanatçının sorumluluğunun bir mühendisten daha az olmadığını ifade eder.

Bir ressamda, bir şair, bir yazar gibi ruhun mühendisidir. Mücadeleci bir şair insanlığın geleceğine inanır. Yazılarında asla bir ümitsizlik sezilmez. Tıpkı Nazım Hikmet Ran gibi. Salime Kaman da bu şiirlerden güç alarak umutsuzluğa düşmeden, barış, halkların egemenliği insanların mesut geleceği uğrundaki tüm mücadeleri, fırçalarıyla, kendi duygu renkleriyle tuvalinde zafere götürmek isteyerek yansıtmak istemiştir.