Türkiye Jokey Kulübü 11. Resim Yarışması Resimleri Adana’da – Salime Kaman

Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi, 3-15 Aralık 2022 tarihleri arasında
Türkiye Jokey Kulübü’nün 11.Resim Yarışmasında ödül alan ve eserleri sergilenmeye değer
görülen resimlere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Jokey Kulübü sosyal sorumluluk duygusuyla yaptığını ifade ettiği projelerinde, resim yarışmaları düzenleyerek kalıcı görüntüler yoluyla ‘at’ temasını farklı coğrafyalardan ve kültürlerden insanların, farklı cinsler, farklı sosyal etnik ya da güç grupları arasında köprü kuracağı inancıyla, görsel dil aracılığı ile Türk sanatına özgün eserler kazandırmayı amaçlarken genç sanatçılara da destek olmak istemeleri mutluluk vericidir.

Farklı disiplinlerde ya da farklı toplumlar arasında kültürel ve toplumsal iletişimin sağlanmasında müzikten, resme, tiyatrodan sinemaya kadar sanatın her bir dalı bireylerin ve toplumların birbirlerini anlamalarını sağlayan en önemli iletişim araçlarıdır. Türkiye Jokey Kulübü de ‘görsel dilini’ resim sanatını çok iyi bir iletişim aracı olarak kullanmıştır. Kutlarım!

Sergilenen eserler, tuval üzerine akrilik ve yağlıboya çalışılmıştır. Toplam 49 eser vardır.

Sergide 2022 yılında 11. Resim yarışmasında birincilik ödülü alan eser, ‘Padok’ (hipodromda yarış atlarının yedekte gezdirildikleri yer) isimli, Birgül Ergün eseri, çok iyi etüt edilmiş bir gerçekliğin içinde resmedilmiştir. Eser, resim kültürüne sahip ve toplumun bilgilenmesine yönelik göstergelerle başarı ile sarmalanmıştır.

At, insanlara hizmet eden hayvanların en kabiliyetlilerindendir. İnsanların, savaş meydanlarında, yük taşımada, yarış, cirit, çit atlama ve av sporlarında en iyi yardımcısıdır. İnsan-at ilişkisine iyi bir örnektir. Sahibine itaat etme/ sahibini memnun etme özelliği de resimde çok iyi yansıtılmıştır.

Sanatçının ‘padok’ isimli resminde ki çalışmasında ki; bütün nesnelerin önü, yanları, üstü arkası vardır. Tümü de boşlukta tüm ağırlıklarıyla yer alıyorlar. Resim, heykel anlayışına da güzel bir örnek olmuştur.

Sergide yer alan resimler ‘Çağdaş Türk Resim Sanatı’ nda resme duyulan heyecanlar, farklı akımlar ve sanatsal eğilimlerle aktarılmıştır. Bu akımlardan biri de Dışavurumculuktur ve sanatçıların duygu durumları eserleri aracılığıyla başarıyla izleyicilerine aktarılmaktadır.

Bazı resimlerde sanatçının çizgiyi kullanış biçimi ve figürdeki deformasyon hem teknik hem de içerik bakımından eserleri, Dışavurumcu kurama yaklaştırmıştır.

İnsan, doğası gereği düşünen, gördüğünü algılama ve anlamlandırma çabasına giren bir varlıktır. Her ressam kendi insani varlığıyla ve sanatçı kimliğiyle eserlerini oluştururken kendi sanatının evrenine yaptıkları yolculuklara örnek, özgün çalışmalarını sergilemişlerdir. Kutlarım sizleri.

Tüm sanat sever Adana izleyicilerinin ve yolu Adana’dan geçen resim sanat severlerin, Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi’nde Türkiye Jokey Kulübünün katkılarıyla sergilenen eserleri görmelerini çok isterim.

Salime Kaman
Ressam- Sanat Eleştirmeni
Adana, 2022 Aralık

Follower kaufen YouTube Likes kaufen Insta Follower kaufen YouTube Abonnenten kaufen TikTok Follower kaufen Instagram Likes kaufen TikTok Likes kaufen Deutsche Follower YT Likes kaufen Instagram Views kaufen TikTok Live Zuschauer kaufen Likes kaufen auf Instagram Deutsche Follower kaufen TikTok Views kaufen Buzzfan