Varlık dergisi yeni sayısında ‘Yeni Bir Başlangıç Mümkün mü?’ diye soruyor

Varlık’ın haziran sayısında yer alan “Koronavirüs ile Sınırda Düşünmek” dosyasının yazarları: Ferit Güven, Mehmet Özkan Şüküran, Selçuk Orhan, Deniz Bağrıaçık ve Aydın Çam.

Varlık dergisi, Haziran 2020 sayısında, yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen salgının olumlu sonuçları olabilir mi diye merak ediyor ve “Yeni Bir Başlangıç Mümkün mü?” diye soruyor. 

Ferit Güven, Mehmet Özkan Şüküran, Selçuk Orhan, Deniz Bağrıaçık ve Aydın Çam bu ayki “Koronavirüs ile Sınırda Düşünmek” başlıklı dosya konusunun yazarları. 

Dosyanın “Virüs ve Felsefe” başlıklı ilk yazısında Ferit Güven küresel krizlerin sadece bilimsel bir sorun olarak görülüp bilimsel düşünceyle çözülemeyeceğini, kendimizi kavrama biçimimizin kökten değişmesi gerektiğini ileri sürüyor.

Mehmet Özkan Şüküran da “Teorik Bahisler Odağında Covid-19” başlıklı yazısında şöyle diyor: “İktidarlar tıpkı bir savaş terminolojisi kullanıyor, cephedekileri de sağlık görevlileri olarak odağa alıyor. Azılı, imha edilmesi gereken düşman olarak virüs, imha yetkisi ve araçları eline verilen asker olarak sağlık çalışanları.”

Selçuk Orhan “Yaşlanma Belirtileri” başlıklı yazısında pandemi karşısındaki siyasetsizliği uygarlığımızın geri dönüşsüz bir yaşlılık belirtisi olarak ele alıyor ve “Bu salgın uygarlığımızın hayati bir melekeyi yitirdiğini açığa çıkardı: Ortak bir değer yaratmak.” diyor.

Deniz Bağrıaçık “Günahlarından Kaçamayan Keçiler” başlıklı yazısında yaşadığı Paris kentindeki dönüşüm üzerinden meseleye bakıyor. Koronavirüs salgınına gelene kadar nasıl bir süreçten geçtiğimizi, postmodern insanın güvencesiz, yarınsız şekillenen hayatını, küreselleşmenin ve kitle turizminin beraberinde getirdiği kimliksizleşmeyi, yeni standartların oluşmasında sosyal medyanın rolünü sorguluyor.

Aydın Çam ise “Sinemasal Çelişkiler Üzerine” başlıklı yazısında, şehirle birlikte modernliğin kahramanı (ve motoru) atfedilen sinemanın çelişik karakterini, salgın günlerinin çelişkili olgu ve durumlarıyla ilişkilendirerek soruşturmaya açıyor. 

Yazının devamını okumak için tıklayın