‘YENİ BİR YOL’DAN PORTRELER 6-PELİN EMRAHOĞLU / Haluk Uygur

Altınoran ekol yaratmak üzere yola çıkmış bir okuldur…
Yeni Yol’un yolcuları ise bu okuldan mezun olmuş, mezun olmakla kalmayıp, aynı okulda öğretmen olmuş yenilik arayan araştırmacılardır.
Yeni Bir Yol ise sanat tarihi, felsefe, mitoloji, matematik, estetik gibi bilimlerin kuramlaştırdığı kurallara dayanmakla birlikte, kendi kurallarını oluşturmaya çalışan multidisipliner bakış açısını ilke edinen bir üretim birliğidir. Bu yüzden farklı teknolojileri kullanmayı ve sanat tarihinden etkileşimi önemser.
Bu anlattıklarıma iyi bir örnek olan Pelin Emrahoğlu’nun bir poloroidi ile birlikte önemli sürrealist Rene Magritte’in gece ve gündüz ilişkisini sorgulayan eserini birlikte yayınlamak istedim.
Bizce sürrealist düşünce sadece yamuk yumuk nesneler oluşturmak değil, zıtların birbiriyle ilişkisini sorgulayan beynimizi ortaya koymaktır.