Abbara ve çocuklar, Mardin/Türkiye – Hüseyin Baltacı