Bugün günlerden Cumhuriyet Kitap!

Cumhuriyet Kitap Dergi’nin bugün yayınlanacak 1638. sayısının kapağında; edebiyatımıza yetmiş yıl emek vermiş bir yazın ustası, Adnan Binyazar’ın nitelemesiyle, “Yüz üniversitenin yüzyıl emek verse yetiştiremeyeceği, gerçek yazınbilimci”, Adnan Özyalçıner’in nitelemesiyle “edebiyatımızın ağır işçisi” Cevdet Kudret yer alıyor. Tahir Şilkan’ın yazısı…

  • Cumhuriyet Kitap Dergi’nin bugün yayınlanacak 1638. sayısının kapağında; edebiyatımıza yetmiş yıl emek vermiş bir yazın ustası, Adnan Binyazar’ın nitelemesiyle, “Yüz üniversitenin yüzyıl emek verse yetiştiremeyeceği gerçek yazınbilimci”, Adnan Özyalçıner’in nitelemesiyle “edebiyatımızın ağır işçisi” Cevdet Kudret yer alıyor. Tahir Şilkan’ın yazısı…

– Üçüncü sayfamızda, şiir, öykü, roman, eleştiri, inceleme, kuram vb. tümünün kutsanmış birer emek dökümü olduğunu ancak başka yazarların verimlerine dönük emeğin apayrı bir yerde durduğunu imlediği ‘Edebiyat, emek harmanı…’ başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

– Feridun Andaç, ‘İtirazı olan anlatıcı’ başlıklı yazısında, “Varlığın varoluşunun sorgusunda bir anlatıcı. Kendi izini / yolunu / sesini kuran, rengi olan iyi bir hikâye anlatıcı” olarak nitelediği yazar Mine Söğüt’ün düşün ve yazın yolunu merceğe alıyor.

– Yazar, edebiyat düşünürü, Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı emekli öğretim üyesi Kemal Özmen, Ataol Behramoğlu’nun şiirlerini kısa süre önce Fransızcaya çeviren Moez Majed ile şiir, Ataol Behramoğlu şiiri ve çeviri üzerine konuşuyor.

– Bedriye Korkankormaz, yaşadığı çağda değeri anlaşılmamış, klasik çağın ve Romantizm’in en önemli temsilcilerinden, lirik şiirlerin yanı sıra Menon’un Diotimaya’ya Ağıtı ile Ekmek ve Şarap, Hyperion ile Empedokles’in Ölümü gibi usta yapıtların yaratıcısı şair Johann Christian Friedrich Hölderlin’i (20 Mart 1770 – 7 Haziran 1843) merceğe alıyor.

– Mustafa Hazım Bayka, ünlü yapıtı Toplum Sözleşmesini merkeze alarak büyük düşünür Jean-Jacques Rousseau’yu (28 Haziran 1712 – 2 Temmuz 1778) inceliyor.

– Necdet Batum, ölümünün 150. yılına doğru “kayıp zamanın izinde” Marcel Proust’un (10 Temmuz 1871 – 18 Kasım 1922) yapıtlarını ve iç gerçekliklerini irdeliyor.

– Büşra Bakan, Mustafa Çiftci’nin yıllar içinde yayımladığı yazılarını bir araya getirdiği kitabı Kalfa Uykusu’nu (İletişim Yayınları) inceliyor.

– Ali Rıza Ada, araştırmacı yazar Turan Akıncı’nın, Galata bölgesini Ceneviz döneminden başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar olan tüm sosyal gelişmeleri bölümler halinde değerlendirdiği, öncelikle Galata ve tarihçesi ile birlikte yörenin sakinleri, buradaki toplumsal yaşam ele aldığı Galata – İstanbul’un 700 Yıllık Karakutusu (Remzi Kitabevi) incelemesini değerlendiriyor.

– Y. Bekir Yurdakul, Kirsten Boie’nin “çağdaş bir fabl” olarak nitelediği, sıkı bir toplumsal eleştiri niteliğindeki kitabı Karaca Olmak İsteyen Tilki’yi (Resimleyen: Barbara Scholz / Çeviren Mine Kazmaoğlu / Günışığı Kitaplığı) inceliyor.

– Emek Yurdakul, Güncel köşesinde dört yeni yetkin çocuk kitabını tanıtıyor.

– Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemizde de düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar

Unutmayın her gün Cumhuriyet, her Perşembe Cumhuriyet Kitap okunur!

Kitap Dergi, bugün gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...