Görsel Tasarımda Çağrışım, Pareidoila ve Apofeni-Dr. Öğr. Üyesi Şansal Erdinç

ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölumü Başkanı Öğr.Gör.Dr. Özlem Uslu ‘nun düzenlediği seminer çok yararlıydı.