Büyükçekmece / İstanbul – Mustafa Öncül

© mustafa öncül / Eylül 2021