GÖRMEDİĞİNİZ FOTOĞRAFLARI VE DUYMADIĞINIZ ÖYKÜLERİYLE ATATÜRK- III – Haluk Uygur

Daha genç bir subayken Fransa'da yapılan büyük Picardi Manevrasını izlemeye çağrılmıştı (1910)... Orta sırada sol başta... Askeri konulardas hem teorik, hem de pratik anlamda donanımlıydı...

Daha genç bir subayken Fransa’da yapılan büyük Picardi Manevrasını izlemeye çağrılmıştı (1910)… Orta sırada sol başta… Askeri konulardas hem teorik, hem de pratik anlamda donanımlıydı…

(S.Haluk Uygur Koleksiyonu)
Dünyanın her tarafında savaşmış, yurdu savunmak söz konusu olduğunda savaşmaktan asla çekinmemiş bir insanın sarfettiği “barış” sözcükleri bence konusunda en anlamlı sözlerden biridir.
Atatürk bir çok uzak coğrafyada savaşmış olmakla birlikte, bize ait olmayan yerleri korumak zorunda kalmaktan hep şikayet etmiş. Zannederim bize ait olmayan yerleri (Trablusgarp, Hicaz, Yemen vs), bize ait olan yerleri (Batı Trakya vb.) korumaktan imtina ederek korumak zorunda kalmamıza üzülmüş.
Ve bu yüzden başkası için, başka yerlerde savaşmaya kalkışmanın, kendi yurdumuzun barışına zarar vereceğini şiddetle savunmuş.
Ekte koleksiyonumdaki bir çok benzeri arasından seçilmiş Atatürk fotoğraflarını görüyorsunuz. Ben bu fotoğraflara bakıp, onun savaş kabiliyetini gördükten sonra, barışı en çok savunan kişi olmasının nedenlerini anladım.
Ve bu nedenlerin günümüzde de politikalarımıza öncülük etmesi inancındayım.
(Not; Her fotoğrafın altında konuyla ilgili bilgilendirmeyi bulabilirsiniz)

Trablugarp'ta İtalyan işgaline karşı verilen mücadelenin önderiydi... Savaş sırasında sıhiyeci arkadaşlarıyla birlikte... (1912)

Trablugarp’ta İtalyan işgaline karşı verilen mücadelenin önderiydi… Savaş sırasında sıhiyeci arkadaşlarıyla birlikte… (1912)

İran Şahı Pehlevi Türkiye'ye geldiğinde, askeri gücümüzü göstermek için yapılan manevrada... O yıllarda Yunanistan dahil tüm komşularımızla barış içinde yaşıyor olmamıza rağmen, yurdumuzu korumak için ordunun önemi hiç unutulmuyordu.(1934)

İran Şahı Pehlevi Türkiye’ye geldiğinde, askeri gücümüzü göstermek için yapılan manevrada… O yıllarda Yunanistan dahil tüm komşularımızla barış içinde yaşıyor olmamıza rağmen, yurdumuzu korumak için ordunun önemi hiç unutulmuyordu.(1934)

Aynı manevradan başka bir görüntü (1934)...

Aynı manevradan başka bir görüntü (1934)…