Musa Hatan, Yersizler

“Yersizler-I” (Detay) / “Untimeless-I” (Detail)
Tuval Üzerine Yağlı Boya / Oil on Canvas
70 x 60 cm – 2022

 Yüzüme çöreklenen ana anlam; yüzüme uğrayan, orada gezinen ve çekip giden, yüzüme dönen ve oradan çekip giden anlamlar, yananlamlar, anlam kırıntıları… gördüğüm bütün yüzlere, görmediğim bütün yüzlere kendi özel farkıyla, bir tek kendisine ait olanla yerleşen, orada saklanan, açığa çıkan, dönüşen işaret alfabetası. 
Uyuyan yüz. Ağlayan, gülen, kasılan, şaşıran, donan, unutan, dalan ifadelerin sonsuz değişkenlik panayırı…
Yüzün yüzlerce hali..
Binbir surat, binbir sûret!
sahici ve yapay maskeler kataloğu. 
Her şeyin başladığı, ayrıştığı, örtüştüğü, denkleştiği yerdir “yüz”!

Bakışa duruşun, yüz açısından bir bilinç kasılmasına dayanmaması, kendisini gerçekten salıvermesi, bile isteye bunu yapması elde değil; kişi, yüzüne bakıldığını bildiği an öteki yüzünü kullanıyor.

Musa Hatan.