Sanat Dünyasına Bir Nefes Sibel Nur Ener’in Başarısı – Ayla Seyman

Sibel Nur Ener
Öğ.Gör. Ayla SEYMAN

Ülkemizde ve dünyada yoğun gündemin Pandemi olduğu şu günlerde, sanata zaman ayırmak, farklı ve özel bir boyuta geçmek, bu zoru göğüsleme konusunda küresel alanda sanatseverlere bir umut ve heyecan vermektedir.

Sanat etkinliklerinin neredeyse durduğu şu günlerde Uluslar arası sanat eleştirmenleri Salvatore ROSSI ve Francesco S RUSSO tarafından 21 Kasım 2019 da Lisabon Portekiz de bir etkinlik düzenlenmiştir.

Uluslar arası sanatçıları kapsayan bu etkinlik, çağdaş sanat dünyasında önemli bir yer tutmuştur. Sergilenen eserler çağdaş estetik denemeleri soruştururken diğer bütün teknikler ve araçlar gibi yaşamı yorumlayan görsel bir araçtır ve öznellik içeren bilgi birikimi, düşünsel yoğunlaşma ve uzun soluklu çalışma içeriyor. Resimler  bireysel bir üretim olmakla birlikte, üretildiği dönemin ortak bilincini de yansıtabiliyor, bir kuşağın ortak manifestosu olarak ta  değerlendirilebiliyor. Her kuşak ait olduğu dönemin sorunlarını irdeliyor yorumluyor ve kendini en sonraki kuşağa çözülmesi ya da yorumlanması gereken başka konular ve sorunlar bırakıyor.

Bu etkinlik, insan ruhunda derin kaygı ve korkuları yaratan bu Pandemi  dönemi içinde sanatçıları sarmal ve geniş çevreler yaratmak için ihtiyaç duyulduğunun altını da çizmektedir. Bu etkinlik çerçevesi içinde GIOTTO Internasıonal Prıse ödülünün Türkiye ‘den Sibel Nur ENER’e verilmiş olması Adana ve Türkiye açısından büyük bir gurur kaynağı olmuştur.

ENER’ in yaratıcılığı, farklı materyaller kullanarak her türlü yeniliği denemesi sonucu olumlu yönde etkilemiş ve değerini bulmuştur. Son yapıtlarında  düşünce ve duygu dünyasından imgeler sunan ENER, bir yandan resmini aşmaya çalışırken izleyiciye gökyüzünden imgeler sunarak doğayı evrensel boyutlarıyla kavratmanın yollarını da bulmuştur. Genellikle bir hüznü saklayan yapıtlarında konular gökyüzü, aşk, iktidar, ulaşılmazlık, kadın sorunları etrafında dönüyor. ENER’ in  eserleri izleyicinin görsel belleğine yazılı imgeleri sorgulamasına neden oluyor, izleyiciyle konuşuyor ve onun kendi yaşamını sorgulamasını sağlıyor.

ENER bu başarısı ile Çağdaş sanatın en dikkat çekici ve en beğenilen sanatçılardan biri olmayı sürdürüyor, Sibel Nur ENER’ i gururla kutluyorum.

Öğ.Gör. Ayla SEYMAN 24 Aralık 2020