Aydın Sihay

“Ruhumuzda asla silinmeyecek bir yara izi taşıyorsak, örneğin yanlış bir insanla evlenmişsek, orta yaşa gelip de yanlış bir meslek seçtiğimizi fark etmişsek ya da çok sevdiğimiz birini kaybetmişsek, ancak o zaman mimarinin bizi fark edilir biçimde etkilemesi mūmkūndūr”

ALAIN de BOTTON Mutluluğun Mimarisi-

Ulucami Mh. 25008 nolu sokaktaki evden bir ayrıntıAdana