Bici Bici Girls – deliciaturka

“If you think we can’t change the world,
it just means you’re not one of those who will.”
— Jacque Fresco

(Eğer dünyayı değiştiremeyeceğimizi düşünüyorsan, bunu yapacaklardan biri değilsin demektir.)