Burhan Şeşen: Yapay zekâ ve eser kavramı

Dünya yapay zekâyı, yapay zekâyla üretilen sanat eserlerini ve bunlar için telif haklarını konuşurken, bizler hâlâ cafe-bar-lokantaları, radyo ve televizyonları çaldıkları eserler için telif ödemeye ikna etmeye çalışıyoruz.

Bilmem aynı fikirde misiniz ama dünya acayip bir yere gidiyor. Bir yanda teknolojinin sınırsız olanakları ve bu sayede bilgiye erişimin kolaylaşması için çalışanlar. Diğer yanda aynı teknolojiyi kullanıp ama cehaleti, bilgisizliği savunarak kendi düşüncelerini tek doğruymuş gibi topluma zorla kabul ettirmeye çalışanlar.

Dünya artık yapay zekâyı, yapay zekâyla üretilen sanat eserlerini ve bunlar için telif haklarını konuşurken, bizler hâlâ cafe-bar-lokantaları, radyo ve televizyonları çaldıkları eserler için telif ödemeye ikna etmeye çalışıyoruz. Hiç unutmuyorum yıllar önce Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde görüşülen bir davada hâkim umumi mahalde meslek birliklerinden izin almadan -lisanssız bir şekilde- repertuarımızı kullandığı için dava açtığımız bir kafeyi haklı bulup, bizlere “adam 10 lira verip cd’yi satın almış daha ne istiyorsunuz?” diye sormuştu. Bizler ise efendim arkadaşımız cd’yi satın aldı, içindeki fikri mülkiyeti değil demiştik. Neyse.

Geçen gün gazeteden sevgili İlker Yaşar ile konuşurken o aklıma soktu yapay zekâ ve telif ile ilgili bir yazı kaleme almayı. Doğruyu söylemem gerekirse çok da hâkim değilim bu konuya ama biraz araştırınca, telifin de mantığını bilince -belki de meraklısı için- okuyacaklarınız çıktı ortaya.

Bir defa bir telif hakkından söz edebilmemiz için öncelikle eserden söz etmemiz gerekiyor. Nedir eserin tanımı?

“Sahibinin kişisel özelliklerini taşıyan, ilmi, edebi, musiki alanlarında yahut güzel sanatlar ve sinema alanlarında bulunan her türlü fikri ve sanatsal ürünlere eser denir.”

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli kavram kişisel özellikler denilen hususiyet kavramı. Bu eser sahipleri için de geçerli icracı sanatçılar için de. Peki yapay zekâ nedir?

“Yapay zekâ, insan beyninin gösterdiği düşünme ve öğrenme yeteneğini taklit etme amacıyla tasarlanarak ve geliştirilen bir teknolojidir.”

Yapay zekâ, büyük ölçekli verileri akıllı algoritmalar ve yinelemeli işlemleme ile birleştirerek çalışır. O zaman yapay zekâ ile üretilen eser yerine, yapay zekâ yardımıyla üretilen eser demek daha doğru. Ve bu durumda bir hususiyetten söz etmek zor görünüyor, dolayısıyla da bu bağlamda bir eserden de söz etmek mümkün değil. Ülkemizdeki hukuksal duruma bakarsak, “Türk hukukunda, Yargıtay içtihatları uyarınca gerçek kişiler dışındaki varlıkların FSEK anlamında eser ortaya koymasının mümkün olmadığı kabul edilmiştir. Bu kapsamda, yapay zekâlar tarafından üretilen ürünlerin de eser olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.”

Yazının devamını okumak için tıklayın

Follower kaufen YouTube Likes kaufen Insta Follower kaufen YouTube Abonnenten kaufen TikTok Follower kaufen Instagram Likes kaufen TikTok Likes kaufen Deutsche Follower YT Likes kaufen Instagram Views kaufen TikTok Live Zuschauer kaufen Likes kaufen auf Instagram Deutsche Follower kaufen TikTok Views kaufen Buzzfan