Gölgenin Yeşili – Müslüm Teke

70×50 cm sketch /desen 2020 kraft ü.k.t G Ö L G E N İ N Y E Ş İ L İ..