Turkish Delight – deliciaturka

“Realite değiştirmenin kolay olmadığı görülmekte ve yaşanmaktadır. Mevcut realitelerinde yaşamakta olanlar ihtiyaç duydukları sürece yüksek realite bilgilerine sahip olsalar dahi eski realitelerini terk etmeleri ve yeni bilgilerin realitesinde yaşamaları için bir zamana ihtiyaç duyacaklardır. Realiteler ve ihtiyaç eşit derecelerde olmadığı için büyük bir realitenin hemen kabul edilmesi ve benimsenmesi beklenmez. Bir alışma ve uyum sağlama süreci gerekir ki bunun da bir kanun olduğu bilinmektedir.

Bir ağacın tüm çiçekleri aynı anda açmaz. Son realiteyi dünya hayatlarında yaşamaya başlamış olanların sayısının, bilgilerin yeni ve yüksek oluşundan dolayı ilk açan çiçekler gibi az olması doğal olacaktır. Realite değiştirmek kolay değildir, hiç kimse mevcut realitesinde ebediyen kalamaz.” 🔥 — dünyaana.com