2400 Yıl Önce Tarsus ve Çevresi/Ahmet Karataş – altinrota.org

Çukurova’da Evvel Zaman Seyyahları yazı dizisinin ilki, Ksenophon’dur. Ksenophon, M.Ö. 400’lü yıllarda yaşamış Yunanlı bir gezgin; aynı zamanda asker, savaş muhabiri ve yazardır. Yunan Ordusu içindeki görevi nedeniyle Marmara’da, Anadolu’nun batı ve doğusunda, Trabzon ve Karadeniz sahillerinde, Dış ve İç Toroslarda, İskenderun ile Fırat ve Dicle boylarında bulunmuş, daha çok savaş muhabiri olarak yer almış bir askerdir. Sokrates’in öğrencisidir.

Yüzlerce yıl okunacak klasik bir eser olma özelliği taşıyan Anabasis, Türkçe’deki karşılığı ile “On Binlerin Ricati” ya da “On Binlerin Dönüşü” dür. Eserde; gezilip görülen, başka bir ifadeyle savaşılan yerlerin halkları, yaşama biçimleri, giyim ve kuşamları, yiyecek ve içecekleri, gelenek ve görenekleri ile yazarın kişisel görüşlerini yansıtan, ilgi çekici bilgiler verilir.

Toplam 7 bölüm ve eklerden oluşan eserin, Tarsus ve çevresiyle ilgili kısımları, 2,3 ve 4. bölümlerdir. Esas itibariyle Tarsus (Tarsos) ve İsos (İssos) antik şehirleri hakkında bilgiler mevcuttur.

Helen (Yunan) Kralı Kyros ile Pers (İran) Kralı Syennesis arasında geçen savaşı anlatan eser, aynı zamanda tarih, gezi ve hatırat türlerinin özelliklerini de içerir. Yazarın, anlatım biçimi ve konuları ele alışıyla, iyi bir Komutan olduğu kadar, iyi bir siyasetçi oluşu da ön plana çıkar.

Yaklaşık 2400 yıl önce, bugünkü Irak sınırları içinde yer alan topraklardan yola çıkarak, bütün Anadolu’yu geçip, Trakya’ya kadar olan güzergâhlarda karşılaşılan durumlar anlatılır. Yerli halklar, savaş araç-gereçleri, coğrafi isimler, yeme-içme kültürüne ilişkin ipuçları verilir. Buğday, Arpa, her çeşit sebze, ceviz, darı, susam, incir, üzüm, zeytinyağı, balık yağı ve şarap gibi, günümüzde de önemli yiyecek ve içecekler sıralanır.

Yazının devamını okumak için tıklayın