Camlı Köşklü Taşköprü – Nuri Erbaz

Yaklaşık 120 yıl önce Adana Taşköprü ve üzerinde yer alan camlı köşk, seyir terası..

Seyhan nehrinin iki yakasını birleştiren tarihi Roma köprüsü üzerine neden böyle bir yapı inşa edilmişti?
Neden yıkıldı?
Mahmut Nedim Paşa, 1873-75 yılları arasında Adana Valisiydi.
Vali paşa edebiyata, sanata ve sayfiyeye düşkün ehl-i keyf birisiydi.
Valiliği döneminde bu köşkü, altından geçişi mümkün kılmak suretiyle köprü trabzanları üzerine yaptırırken birkaç amacı vardı. Seyrin keyfini çıkarmak, köprünün denetimi ve Bac(vergi) toplamak.

Köşk/seyir terası, 30 yıl kadar bu işlevini sürdürdükten sonra dönemin Valisi Bahri Paşa(1898-1908) tarafından, köprü geçişinde izdiham, zorluk yarattığı için yıktırılır.