Doğan Hızlan

Tiyatro seyircisi tiyatro tarihimizi ne kadar biliyor? Bugün seyrettiğiyle dün seyrettiği arasında bağ kurabiliyor mu? İnci Enginün’ün “Türk Tiyatrosu: Şinasi’den Turan Oflazoğlu’na” kitabı sizi bu konuda bilgilendiriyor.

İlk sayfa Turan Oflazoğlu’nun şu alıntısıyla başlıyor: “Dilin aydınlığı içimizin aydınlığıdır.” ‘Önsöz’de Enginün kitabın niteliğini belirtiyor: “Bu ciltte yer alan yazılar Türk tiyatrosuyla ilgilidir. Yıllarca verdiğim ‘Türk Tiyatro Metinleri’ derslerinin sonucu olarak görülebilecek bu yazılar, Türk tiyatrosunun yolunu göstermiş olan Şinasi’den başlamaktadır.” Bu yazıda Türk tiyatrosunun genel özelliklerini, yazarların tarihteki yerini öğrenebilirsiniz.

Yazının devamını okumak için tıklayın